Agenda

Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur wil graag iedereen uitnodigen voor deze vergadering.
De vergadering zal gehouden worden op 16 april 2024 aanvang 19.30 uur.
Locatie: Café ’t Vrijthof (grote zaal)
Indien u de notulen van de vorige ledenvergadering graag een keer door wilt lezen
kunt u deze opvragen bij onze secretaris Ans v. Gestel info@odi-oirschot.nl
Zij zal u de notulen digitaal toesturen.
Als bestuur hopen wij weer op een grote opkomst.