Ledenadministratie

Lidmaatschap aanmelden
Ieder nieuw lid krijgt 2 gratis proeflessen. Na 2 proeflessen kan men tot inschrijving overgaan middels ons Inschrijfformulier (pdf). Naast het inschrijfformulier dient u het formulier Doorlopende Machtiging (pdf) in te vullen en te ondertekenen. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. De ingevulde en ondertekende formulieren inleveren bij Emmy van den Heuvel (ledenadministratie).

Lidmaatschap afmelden:
U kunt uw lidmaatschap opzeggen door het uitschrijfformulier in te vullen.

Contributie

Contributie per half jaar:

 Leden  € 52,50

Inning contributie:
Via automatische incasso in augustus (juli t/m december) en in februari ( januari t/m juni). Bij afmelding binnen de termijn volgt geen contributieteruggave.