Uitschrijven bij ODI Oirschot

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door het onderstaande formulier in te vullen.

Uitschrijven

Voornaam*

Achternaam*

Adres*

Postcode + woonplaats*

Les*

Leid(st)er*

Datum opzegging*

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan Gymnastiekvereniging ODI om van zijn/haar hieronder genoemde bank-/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

IBAN-rekeningnummer*

IBAN-rekenig is ten name van*

Eventuele opmerkingen