Uitschrijven bij ODI Oirschot

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door het onderstaande formulier in te vullen.

Uitschrijven

  Voornaam*

  Achternaam*

  Adres*

  Postcode + woonplaats*

  Les*

  Leid(st)er*

  Datum opzegging*

  Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan Gymnastiekvereniging ODI om van zijn/haar hieronder genoemde bank-/girorekening bedragen af te schrijven wegens contributie.

  IBAN-rekeningnummer*

  IBAN-rekenig is ten name van*

  Eventuele opmerkingen